Full Tài Liệu Tính Toán Thiết Kế Móng Cọc Bê Tông Cốt Thép

Thiết kế móng cọc bê tông

Kienthucxaydung.net chia sẻ full tài liệu quy trình tính toán thiết kế móng cọc ép bê tông cốt thép tiêu chuẩn.

Quy trình các bước tính toán thiết kế móng cọc ép

Bước 1. Xác định sức chịu tải của cọc

thiết kế móng cọc bê tông thiết kế móng cọc bê tông thiết kế móng cọc bê tông

Bước 2. Xác Định Kích Thước Đài Cọc Và Số Lượng Cọc

Sử dụng nội lực ở chân cột và dùng các công thức xác định sơ bộ số lượng cọc trong đài móng.

thiết kế móng cọc bê tôngthiết kế móng cọc bê tông

Bước 3. Kiểm Tra Nền Móng Cọc Ma Sát Theo Điều Kiện Biến Dạng :

  1. Kiểm tra về điều kiện biến dạng cho móng.
  2. Kiểm tra về điều kiện lún cho phép của móng

thiết kế móng cọc bê tông thiết kế móng cọc bê tông

Bước 4. Tính Toán đâm Thủng Đài Cọc

  1. Kiểm tra chọc thủng trên tiết diện nghiêng.
  2. Kiểm tra chọc thủng cọc ở góc nếu cần.

thiết kế móng cọc bê tông thiết kế móng cọc bê tông

Bước 5. Tính Thép

Khi móng đã thỏa các điều kiện về lún và biến dạng cũng như không bị chọc thủng thì chúng ta tiến hành tính toán và bố trí cốt thép cho móng.

thiết kế móng cọc bê tông

Bước 6. Triển khai bản vẽ và thống kê cốt thép

Bước 7. Bóc khối lượng để làm dự toán chi phí

Link tải: Full tài liệu thiết kế móng cọc bê tông

Xem thêm: Đặc Tính Của Bê Tông Nhẹ

Cho thuê top

Tham khảo dịch vụ SEO TPHCM của SEO4SALE